Dödläge råder på slaggdeponi i Fagersta

1:48 min

Norra industriområdet i Fagersta är en slaggdeponi från brukets tid, där ett idag konkursat företag försökt tjäna pengar på slaggen. Nu pågår en strid om vem som ska stå för saneringen.

De miljöfarliga metallerna i slaggen är också värdefulla och för några år sen köpte det privata företaget Oljetransport en del av området och började bearbeta slaggen.

Men sedan gick företaget i konkurs och nu pågår en strid om vem som ska stå för saneringen.

– Planerna man hade med slaggen var att dels återvinna skrot, det vill säga metaller, men även att avyttra slaggen för anläggningsändamål. Avfallet kan faktiskt få en användning, säger Lars Gråbergs, miljöinspektör vid Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning.

Men för det krävs att man utvärderar riskerna med slaggen, både innehållet och lakningsegenskaper.

Den slagg som legat orörd sedan bruket lades ner, ansvarar Kinnevik för. Men om ett annat företag - som i det här fallet Oljetransport - börjar gräva i slaggen och bearbeta den, så kan det börja hända saker miljömässigt och då räknas det företaget som ansvarigt.

– När man krossar och bearbetar slaggen så kan man få nya lakningsegenskaper, säger Lars Gråbergs.

På grund av miljöriskerna så kräver Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd att Oljetransports konkursbo fraktar bort den slagg som företaget bearbetat.

Konkursboet överklagade men länsstyrelsen gav nämnden rätt. Men konkursboet har överklagat igen, nu till Mark- och miljödomstolen.

I väntan på det avgörandet så råder dödläge, trots att området har högsta riskklass, allvarligt förorenat.

– Ja, hela slaggdeponin och området, hamnar där eftersom det är ett väldigt stort område som är förorenat. Det är höga halter tungmetaller och man väger också in skyddsvärdet av Kolbäcksån, som blir en tänkbar recipient där föroreningarna slutligen hamnar, säger miljöinspektör Lars Gråbergs till P4 Västmanland.