Ljuset på Vandalorum

2:59 min

En konstutställning om ljus, hur gör man det? Idag samlades arkitekter, ljusdesigners  och konstnärer till en workshop på konst- och designmuseet Vandalorum i Värnamo för att utbyta idéer. 

Det tvärvetenskapliga samarbetet, som är det första i sitt slag på Vandalorum, ska utmynna i en stor ljusutställning sommaren 2017.

Utgångspunkten är : Hur gestaltar man upplevelsen av ljus? I Lada 1 ska besökarna kunna gå mellan olika rum med olika former av ljusupplevelser. Det blir ingen vanlig utställning där man "tittar på" olika föremål.

-Bra ljus är en bristvara, säger arkitekten Göran Hellberg.-Vi omges av ljus som kanske inte alltid är format efter oss som individer. Vem äger ljuset? Är det jag eller är jag tvungen att använda någon annans ljus?

Vi är inte tillräckligt medvetna om vilken betydelse bra ljus har för oss, inte ens arkitekterna, menar Göran Hellberg, Fokus ligger på frågor som teknikutveckling och energibesparing.

Men det går inte att tala om ljus utan att nämna mörkret, menar Göran Hellberg. Mörker är en förutsättning för ljuset,  det skänker skugga, vila och så vidare, trots att vi så ofta förknippar det med otrygghet.