Tayyab utvisas för arbetsgivarens misstag

14 min

Noggranna bestämmelser och alltför långtgående byråkrati kring arbetstillstånd för människor som kommer utanför Europas gränser, men som vill arbeta här i Sverige, kan få ödesdigra konsekvenser för de enskilda medarbetarna. Tayyab Shabab fick höra att han ska utvisas om fyra veckor. Anledningen är att en tidigare arbetsgivare gett honom två procentenheter för lite pension.

– Det var en stor besvikelse för mig. Jag kände mig maktlös för det låg inte alls i mina händer. Jag hade ingenting med försäkringen att göra. Det var inte alls mitt fel, säger Tayyib Shabab.

I januari i år var det dags för IT-specialisten Tayyab Shabab att förlänga sitt arbetsstillstånd i Sverige. Men svaret som kom från Migrationsverket var istället ett besked om omedelbar utvisning.

– Det är tyvärr ett väldigt talande exempel på den väldigt onödigt strikta rättstillämpning som Migrationsverket förespråkar i sitt beslut. Det får den konsekvensen att människor som kommer till Sverige, som har en anställning som de kan försörja sig på, utvisas på grund av vad som i många fall kan betraktas som bagatellartade misstag som dessutom beror på arbetsgivaren, säger Fredrik Bergman, chefsjurist på Centrum för rättvisa.

I Tayyab Shababs fall handlar det om en tidigare arbetsgivare, som har rättat till det som brast i Migrationsverkets granskning. Men Migrationsverket utgår från vissa villkor som ska uppfyllas och dessa går inte att rätta till i efterhand. 

– Det är beklagligt för de här personerna som hamnar i de här situationerna. Men samtidigt är det viktigt att framhålla att vi har ett regelverk kring arbetskraftsinvandring, som bygger på att vissa villkor ska vara uppfyllda när det gäller lön och försäkringsskydd. Och det är ju inget självändamål utan det är ju till för att man inte ska kunna utnyttja folk som kommer till Sverige för att arbeta, säger Fredrik Martinsson, rättslig expert på Migrationsverket. 

Tayyab Shabab vill nu överklaga beslutet till Migrationsdomstolen. Men det kan ta upp till ett halvår innan han får besked om ifall han får stanna i Sverige. Nu riktar han skarp kritik mot hur Migrationsverkets regler tillämpas.

– De här reglerna används på fel sätt nu. Kanske använder de reglerna för att utvisa folk. Jag vet inte, men det var det som hände mig, säger Tayyab Shabab. 

Ett annat fall där byråkratin kring Migrationsverkets arbetstillstånd har uppmärksammats är Syed Latif, som utvisades från Sverige i april eftersom han fått ett jobb som säljare via yrkesnätverket Linkedin. Enligt Migrationsdomstolen hade det jobbet hade inte utannonserats på rätt sätt. Den historien fick dock en ny vändning när det nu har beslutats att Syed Latif beviljas arbetstillstånd i Sverige.