Gratis guide till naturen

Länsstyrelsen vill göra oss bättre bekanta med växter, insekter, fladdermöss, och fåglar. I sommar genomförs ett pilotprojekt med gratis guidningar, för att visa upp naturreservat i Jönköpings län.

Länsstyrelsen gör en satsning på att göra boende och turister i Jönköpings län mer bekanta med fyra av våra naturreservat.  Det handlar om Ärsta kärr, Ryfors, Girabäcken och Västanå.

Guidningarna är gratis och kommer att fortsätta en bit in i augusti. Projektet är av pilotkaraktär, och länsstyrelsen kommer att utvärdera det hela efter sommaren.

David Jansson