Konkursbo vill inte stå för sanering på slaggdeponi

1:25 min

Konkursboet efter företaget Oljetransport i Fagersta vill inte stå för sanering där slagg bearbetats på Norra industriområdet, utan menar det är Kinneviks ansvar.

Den kommunala miljö- och byggnadsnämnden anser att det är konkursboets ansvar att sanera. Men konkursboet har överklagat flera gånger och nu väntar ärendet på prövning i Mark- och miljödomstolen.

– Det är orimligt att ett konkursbo som överhuvudtaget inte har befattat sig med slaggen, ska bekosta borttransport av högarna. Det blir ju i sådant fall borgenärerna i konkursen som får betala, säger konkursförvaltare Hans Ödén på Ackordscentralen i Stockholm.

Hans Ödén framhåller att slaggen funnits på området i många år och är en produkt av det tidigare bruket. Därför är det fel att peka ut konkursboet som ansvarigt, menar han.

– Det är orimligt när det finns en koncern som har producerat all den här slaggen som har funnits på området i över 30 år. Det är Fagersta AB som  sedan gick upp i Kinnevikskoncernen som  åstadkommit slaggen i samband med metalltillverkningen.

– För att man ska bli ålagd att ta bort högarna så måste man ha varit verksamhetsutövare. Och konkursboet har överhuvudtaget inte befattat sig med slagghögarna. Det har däremot konkursbolaget gjort, men man måste skilja på konkursbolaget och konkursboet, säger Hans Ödén.

Tvisten ska nu behandlas av Mark- och miljödomstolen. Om domstolen skulle gå på miljönämndens linje så kommer konkursboet att driva frågan vidare upp i nästa instans; Mark- och miljöverdomstolen.

Vad det skulle kosta att frakta bort slagghögarna, kan han inte säga.

– Men det är betydande kostnader. Det är ju ganska många högar.