Närmar vi oss 30-talets samtalsklimat?

12 min

Frågan om antisemitismen är på väg att bli rumsren. Finns det till och med grund för att jämföra dagens situation med 30-talet? Hör Åsa Lindeborg, kulturchef Aftonbladet och Göran Rosenberg, författare. 

Göran Rosenberg menar att det tabu som funnits mot antisemitism har försvagats.

- Idag kan man uttrycka sig antisemitiskt i offentligheten. Det beror på ett klimat som växt fram i Europa och även i USA med Donald Trump, som ju ägnar sig åt ett syndabockstänkande ännu mer än i Europa, säger Göran Rosenberg.

I kritiska sammanbrottstider menar han att det finns en mottaglighet för den här typen av "syndabocksargument" som är helt faktaresistena.

Åsa Lindeborg talar om en hotfull stämning som breder ut sig i samhället.

- Känsla av att något är fel. En väldigt stark pessimism och hopplöshet. Man misstänkliggör grupper och har en stor misstro mot etablisemanget, säger Åsa Lindeborg.

Hon menar att utvecklingen drivs av arbetslöshet och en social utsatthet som ökar.

Hur relevant är det att dra paralleller till 30-talet?

- En stor skillnad är att demokratin då var ny, och att man hade inte hade en välfärdsstat. Då var nationalstaten dominerande, nu har vi globalisering. Men likheten ligger i en längtan efter auktoritära lösningar, menar Åsa Lindeborg.

Göran Rosenberg tror att politiken måste vidgas för att möta utvecklingen.

- Det kan inte bara vara en nationalstatlig angelägenhet. Vi måste vidga demokratin, utöka den, säger Göran Rosenberg.