HLR-kunskap bristfällig - kan bli bättre

4:26 min

Allmänhetens kunskap i hjärt- och lungräddning är av varierande kvalitet, menar ambulanssjukvårdare Erik Brehmer.

I morgonprogrammet berättade Lotta om hur hennes man Lars segnade ner på en loppis i lördags, utan puls och andning.

Han överlevde ett hjärtstopp tack vare några personer som kunde hjälpa till med HLR, hjärt- och lungräddning, tills ambulans var på plats.

– Chanserna för den drabbade att överleva ökar om hjärt- och lungräddning kan påbörjas. Det är 30 kompressioner och 2 inblås, säger ambulanssjukvårdaren Erik Brehmer vid Lindesbergs lasarett.

När HLR ska ges är det viktigt att se till att luftvägarna är fria och att luft verkligen levereras ner i lungorna. Det är också viktigt att kompressionerna på bröstkorgen - alltså trycken - är tillräckligt djupa. Kunskapen om HLR hos allmänheten är dock av varierande kvalitet, enligt Erik Brehmer.

– Jag skulle gärna se att folk blir ännu bättre på det här. Därför är det väldigt viktigt att skolor, företag och liknande satsar på HLR-utbildningar. Om fler kan det ordentligt ökar chanserna för den drabbade.

Ungefär 10 000 personer drabbas av plötsligt hjärtstopp varje år.

– Tror man att någon fått ett hjärtstopp, börja HLR.