Skåne

Så ska vi hitta rätt i psykvården

3:29 min

Just nu pågår Skåneveckan för psykisk hälsa. På många olika håll i Skåne hålls evenemang och föreläsningar på temat psykisk hälsa.

Skåneveckan för psykisk hälsa pågår just nu och på många håll i Skåne hålls föreläsningar och evenemang kring temat.

I Tomelilla pratade Maria Samuelsson idag om vilken rätt till inflytande och stöd man har som brukare, patient eller anhörig.

– Hela allmänheten behöver mer kunskap, säger hon.

Maria Samuelsson är brukarinflytandesamordnare i sydöstra Skåne, i kommunerna Ystad, Skurup, Sjöbo, Simrishamn och Tomelilla. Hon säger att det finns mycket information på olika håll om vilka rättigheter man har som brukare, patient eller anhörig, men att det kan vara svårt att hitta informationen.

– Det svåra är att veta vad jag behöver och när jag behöver det och när någon blir sjuk är det ju inte så stor sannolikhet att den sjuke sätter sig och googlar för att ta reda på vilka rättigheter har jag nu och vad kan jag göra för att få den hjälp jag behöver, säger hon.

På dagens träff i Tomelilla berättade Maria Samuelsson om sin livsresa, tillsammans med en kollega från psykiatrin.

– Jag har en bipolär diagnos och då har vi kommit fram till att sprida informationen genom man berättar sin egen erfarenhet är det enklaste sättet att nå fram till folk, säger hon.

– Men sedan så känner jag att det viktiga är också att sprida kunskap om vad finns det för möjligheter till stöd och rättigheter, och då kom jag på, ihop med min kollega som jobbar som inflytandesamordnare här i sydost inom psykiatrin, att vi skulle varva min historia med hennes kunskap och erfarenhet,  till exempel lagstöd eller var man kan vända sig i kommunen, i primärvården, i psykiatrin, till föreningar, efterhand som jag berättade min historia.

Maria Samuelsson ger några exempel på vilka rättigheter det kan handla om.

– Är man inlagd på LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård, har man rätt att få en stödperson. Det berättar ju läkaren när man har det första mötet, men man kanske inte är så sjuk då att man inte förstår vad de pratar om.

– Sedan kan det vara, när man skrivs ut till exempel från heldygnsvården, att man har rätt att ha en öppenvårdskontakt inom åtta dagar och det vet de flesta om som skriver ut, för personalen ska ju ha kunskap om det här, men sedan kanske de inte informerar tillräckligt ofta för patienten eller den anhörige, och då missar man det.

När det gäller stöd till anhöriga tycker Maria Samuelsson att det har blivit bättre, men att det fortfarande finns brister.

– Vi har en del anhörigstöd i våra kommuner redan, men av tradition så är det mest stöd till anhöriga till personer som är kanske äldre, dementa, eller har fått stroke eller cancer, och folk kanske inte vet att de kan ringa till anhörigstöd i respektive kommun, så där har man också gjort ett arbete att fokusera på anhöriga till personer med psykisk ohälsa, säger hon.