Polen kan skärpa abortlag – trots protesterna

1:36 min

Häromveckan röstade parlamentet ner ett lagförslag om skärpt abortlag. Nu säger regeringspartiet Lag och Rättvisa att de överväger ett eget förslag till ny abortlag.

Det är Lag och Rättvisas (PiS) partiledare Jaroslaw Kaczynski som nu själv har uttalat sig om de planer han har för sitt parti och för Polens kvinnor. I en intervju i går med den statliga polska nyhetsbyrån PAP sa han att regeringspartiets mål är att få ner aborttalet ytterligare.

Enligt den officiella statistiken görs det omkring tusen aborter per år i Polen, de flesta på grund av svåra fosterskador. Kaczynski säger sig vilja att en ny lag skulle tvinga kvinnor att föda också barn som man vet inte kommer att överleva, för att dessa barn ska kunna döpas, få ett namn, och sedan begravas.

Kaczynski säger vidare i intervjun att han inte avser kvinnor vars liv är i fara på grund av graviditeten. Dessa kvinnor ska fortsatt ha rätt till abort i Polen anser han.

Det är ingen hemlighet att regeringspartiet Lag och Rättvisa vill skärpa den redan stränga polska abortlagen ytterligare. Det var en av de programpunkter de gick till val på för ett år sedan.

Men det förslag som nu var uppe till omröstning, som kom till som ett medborgarinitiativ av en grupp radikala abortmotståndare och skulle innebära fängelse för kvinnor som dömts för att ha gjort abort, har hela tiden varit känsligt för partiet att förknippas med.

Så när protesterna mot förslaget växte sig så stora anslöt till slut också regeringspartiet sig till dem som ville få bort det från agendan.

"Nu måste vi gå förnuftigt fram och lyckas övertyga samhället, inte minst kvinnorna", sade Jaroslaw Kaczynski i intervjun med PAP.