"Privatläkare lösningen på läkarbristen"

Privatläkarförningen kritiserar nu landstinget för läkarbristen inom primärvården. Det skulle behövas dubbelt så många distriktläkare på Örebro läns vårdcentraler, anser landstinget, men landstinget misslyckas med att rekrytera dem.

Enligt Kjell Aslaksen från Privatläkarföreningen vore det enklare att locka läkare att starta eget istället för att försöka få dem att jobba på tungrodda vårdecentraler. Men ändå vill inte landstinget låta privatläkarna etablera sig vart de vill.

Socialdemokraten Marie-Louise Forsberg-Fransson som är ordförande i landstingets styrelse svarar att hon vill satsa på olika driftsformer inom vården men att hon inte kan förstå varför det skulle vara så mycket enklare att jobba privat än att jobba för landstinget.