Koleraepidemin på Haiti har krävt över 10.000 liv

2:14 min

Men en miljon vaccindoser som WHO lovat skicka, kommer inte att hjälpa nämnvärt, utan det är rent vatten och fungerande akutteam som behövs, anser en framstående koleraexpert.

På södra delen av Haiti där orkanbyarna och jättevågor förra veckan orsakade extremt omfattande skador och hittills beräknas ha tagit mer än 1000 människoliv, där rapporterar Världshälsoorganisationen WHO en skarp uppgång av rapporterade kolerafall.

Mer än 200 fall på en vecka för att folks brunnar fyllts av smutsigt vatten och många tvingas tränga ihop sig i tillfälliga boenden utan latriner.

Men orkanen förde med sig störtregn på stora deler av Haiti, vilket verkar ha förvärrat epidemin även på andra ställen i landet.

Som i orten Meye där Haitis kolerautbrott började för sex år sedan då Nepalesisk FN-trupp lät dumpa stora mängder smittad latrin rakt ned i en flod. Sammanlagt 10.000 haitier har sedan dess avlidit i sjukdomen.

– Min kusin dog i fredags av kolera, berättar 26-åriga Mirfrance Bellevue. Han lämnade två småbarn efter sig. Efter orkanregnet blev folk sjuka, fortsätter hon. Min femåriga son också, som nu verkar vara på bättringsvägen.

Färskvatten på dunk är dyrt så Mirfrance Bellevue tvingas också hämta vatten i en bäck i närheten och har inte råd att koka det. Någon toalett har familjen inte heller utan tvingas göra sina behov i skogen i skogen trots smittrisk.

Professor Renaud Piarroux vid Marseilles universitetssjukhus har utrett Haitis kolerautbrott och den nya epidemiplanen.

Han anser att WHOs löfte att skicka en miljon koleravaccindoser som räcker till en halv miljon människor, betydligt färre än som hittills smittats i landet, inte är rätt väg att gå just nu. Vaccinet skyddar ändå bara i drygt hälften av fallen.

Allra viktigast är att snabbt se till att alla haitier får tillgång till rent vatten, enligt Professor Renaud Piarroux. Dessutom borde stora resurser satsas på koleraakutteam som redan finns på plats.

De ska inom ett dygn sanera med klorin, dela ut vattenreningstabletter och dricksvatten och se till att folk får medicin. De kommande tre veckorna blir avgörande anser Professor Renaud Piarroux.