Haiti i stort behov av hjälp efter orkan

4:41 min

I Haiti har nu över tusen människor rapporterats döda enligt FN och minst en miljon människor är drabbade av orkanen Matthew som slog till för drygt en vecka sedan. 

Frilansfotograf Jakob Knutsson har varit på plats. 

En tredjedel av befolkningen behöver akut hjälp med att få mat, vatten och boende. Nyss hemkommen från Haiti är frilansfotografen Jakob Knutsson som var i landet på uppdrag av hjälporganisationen Hoppets stjärna. 

– Det som mötte mig först var stora översvämningar, folk stod mer eller mindre hopplösa, berättar Jakob Knutsson.

Sjukdomen kolera har vuxit och kommer på sikt bli ett större problem när vatten förorenas. Avloppsvatten och dricksvatten blandas och sprider sjukdomen. 

– Ett bra hem i Haiti går inte att jämföra med ett bra hem i Sverige, det är helt skilda världar, berättar Jakob Knutsson. 

Vad är det som behövs? 

– Mer akut hjälp och att maten når ut. Mycket plundras på vägen till drabbade områden och får inte den hjälp de behöver.