Sista rättsstriden om fiskodlingen i Höga kusten

5:05 min

Näringsverksamhet och livsmedelsproduktion står mot naturvård och friluftsliv när Mark- och miljööverdomstolen ska döma om Ålands fiskförädling ska få fortsätta odla fisk i Höga kusten eller inte. 

När företaget Ålands fiskförädling för några år sedan ville ha ett nytt och utökat tillstånd för sina fiskodlingar i Höga kusten vaknade även motståndet mot fiskodlingen. Idag avslutas rättegången i den högsta instansen - Mark- och miljööverdomstolen.

Det luktar svavelväte vid stranden.

– Det är väldigt många som är emot och efterhand har det blivit fler som har insett att det här inte är något bra, säger Tomas Nargell som bor intill Nätrafjärden i Köpmanholmen. Han är en av alla privatpersoner som överklagat att fiskodlingen i öppna kassar får fortsätta.

Många är emot

Nils-Erik Vigren har blivit en förgrundsfigur för motståndet genom sitt engagemang i föreningen Rädda Höga kusten. Han har lätt att hitta nackdelar med fiskodlingarna.

– Folk kan inte bada, det luktar svavelväte vid stranden, hundar får inte leka i vattnet, barn får inte gå ner, man kan inte fiska för att näten blir så tunga med beväxtningen till exempel.

På sin sida har han även Örnsköldsviks kommun som menar att fiskodlingarna är ett hot mot vattenkvaliteten och därmed står i vägen för friluftslivet och turistnäringen. Även Nedre Nätraälvens fiskevårdsområde, Naturskyddsföreningen och Havs- och vattenmyndigheten är emot och menar alla att verksamheten leder till övergödning i området.

Ingen försämring menar bolaget

Men Ålands fiskeförädling hävdar sin rätt att fortsätta producera tonvis med fisk varje dag. Laxen är efterfrågad i butikerna. 

Vi har anlitat utomstående sakkunskap.

– Vi har anlitat utomstående sakkunskap och enligt det dataunderlag som finns kan vi inte se någon försämring, säger vd:n Olof Karlsson angående vattenkvaliteten. 

Ålands fiskförädling har anlitat undersökningsföretaget Pelagia som i domstolsförhandlingen har lagt fram sina resultat och hävdar där att statusen för exempelvis växtplankton, bottenfaunan och ljusförhållandena inte har försämrats under mätperioden.

Motparterna ifrågasätter resultaten och kompletterar med andra faktorer som visar på påverkan på naturen. Och flera för fram att det här med odling i öppna kassar är förlegat. Man ska ha stängda system tycker de, men det är för dyrt, hävdar Olof Karlsson.

Kampen fortsätter

Ingen vet ännu hur Mark- och miljööverdomstolen kommer att döma, men Nils-Erik Vigren, i föreningen Rädda Höga kusten, menar att även om domen skulle bli att fiskodlingen får fortsätta, kanske till och med utökas, så uppför inte motståndet, trots att det är fråga om sista rättsinstans.

– Vi kan aldrig acceptera fiskodling i öppna kassar. Mitt nätverk omfattar hela det Sverige där fiskodling finns och missnöjet på de ställena är lika kompakt som här, säger Nils-Erik Vigren.