Landskrona

Höga halter av cyanid i Landskronas grundvatten

En ny rapport som länsstyrelsen beordrat företaget Befesa Scandust på Varvsudden att göra, visar på höga halter av giftiga tungmetaller som till exempel cyanid.

I decennier har man då och då hittat döda fiskar och skaldjur vid hamnen i Landskrona. Nu visar en ny undersökning att grundvattnet i Landskrona har rejält förhöjda halter av metaller och cyanid, ett gift som vid höga nivåer slår ut människans andningsorgan.

Vart läckaget kommer ifrån är ännu inte fastställt. Men det finns misstankar om att cyaniden härrör från återvinningsföretaget Befesa Scandust.

Enligt rapporten ligger halterna cyanid 300 gånger över det generella riktvärdet för när en allvarlig förorening bör åtgärdas.

På länsstyrelsen tror man inte att detta kommer att påverka dricksvattnet i Landskrona. Enligt länsstyrelsen är det här en betydligt bredare komplex miljöfråga som handlar om avloppsreningsverk och utsläpp i hav och sjöar.

– Det här företaget etablerade sig i Landskrona i mitten av 80-talet. Sedan dess har det varit lösa diskussioner med myndigheterna kring utsläppen. Vi har också haft samtal lösande med bolaget om läckage och problem i deras ledningsnät, som företaget är väl medvetna om, säger Margareta Svenning, miljöchef på Länsstyrelsen.