Lördag 15 oktober 2016

Ska avverkningar rädda eller förstöra Bialowiezaskogen?

15 min

Den polska regeringen beslöt i mars om omfattande avverkningar i den skyddade Bialowiezaskogen, den sista någorlunda intakta spillran av den skog som en gång täckte centraleuropa.

Skälet till avverkningarna är angrepp av granbarkborre säger miljöministern. Granbarkborren är en del av skogens ekosystem, en naturlig process i en skog, säger forskarna och ekologerna.

Naturmorgons Lisa Henkow söker efter förklaringarna till konflikten om Bialowiezaskogen. Vad är fakta och vad är ideologi? I reportaget hörs skogvaktare Jerzy Wogovoj, skogsförvaltningen i Browsk (översätts av Dorota Nygren), forskare Bogdan Jaroszewizc, chef för geobotaniska forskningsstationen i Bialoweiza, och Joanna Lapinska, aktiv i gruppen lokalbefolkning mot avverkningarna.

Avverkningsbeslutet är föremål för granskning av EU-kommissionen (hela polska delen av skogen är Natura2000-område) och UNESCO som utser världsarv (Bialowiezaskogen är världsarv, både polska och vitryska delen). Dessutom pågår en process i Polska förvaltningsdomstolen om avverkningsbeslutet.