Kritik mot att göra barnkonventionen till lag

2:25 min

Regeringens förslag om att göra FN:s barnkonvention till svensk lag väcker kritik, flera myndigheter avråder nu regeringen från att gå vidare med förslaget.

– Jag tycker inte att det här är ett bra förslag, jag tycker att barnkonventionen är för otydlig för att vara en bra lag, säger justitieombudsmannen Stefan Holgersson.

Genom att göra barnkonventionen till lag hoppas regeringen få skarpare verktyg för att tillgodose barns rättigheter.

Men flera myndigheter varnar nu för att barnkonventionen är för otydligt formulerad för att göras om till lag. En av dem är Justitieombudsmannen som menar att det kan leda till problem när lagen ska tolkas och att det i förlängningen kan bli upp till enskilda tjänstemän att bedöma vad lagen egentligen menar.

En annan invändning är att barnkonventionen enligt förslaget ska tillämpas över flera rättsområden vilket Justitieombudsmannen menar kan skapa en oförutsägbarhet. 

– Ingen vet ju riktigt gränserna för när konventionen kan vara tillämplig och det är det som är problemet. Man kan tänka sig upphandlingar som är ett väldigt regelstyrt område. Om det kommer invändningar av karaktären att det här budet är bättre utifrån ett barnperspektiv, vad gäller då? undrar justitieombudsmannen Stefan Holgersson.

Sverige har ratificerat barnkonventionen vilket betyder att vi är förbundna att följa den enligt folkrätten. Men det betyder inte att den går att jämställa med en lag. Förra året fick Sverige skarp kritik från FN:s barnrättskommitté för att inte tillräckligt bra leva upp till konventionens bestämmelser. 

– Jag tycker ska se över regelsystemet där man ser brister i förhållande till barns rättigheter och räta till det direkt i den lagstiftningen istället för att ha en övergripande lag som kommer vara väldigt svår att förstå sig på, säger JO Stefan Holgersson.

Förespråkarna för att göra barnkonventionen till lag menar att det krävs en lag för att garantera skydd, framförallt för de mest utsatta barnen i samhället. 

– Sverige är ju ett bra land att växa upp i för de allra flesta barn, men våra granskningar har visat på allvarliga brister i skyddet för de mest utsatta barnen, säger Barnombudsmannen Fredrik Malmberg. 

– Jag har mött barn med självskadebeteenden som har bältats över hundra gånger i den psykiatriska vården. Barn i den sociala barn- och ungdomsvården som låsts in i kala isoleringsrum med bara en madrass på golvet som bestraffning. Vi ser Barnrättighetsutredningens kartläggning som visar att barnkonventionen i praktiken har fått för lite genomslag för barn med funktionsnedsättning och barn som är våldsutsatta, säger Fredrik Malmberg.