Genklippt knöl kan ersätta förbjuden gmo-potatis

1:42 min

Forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet har tagit fram en ny industripotatis med hjälp av genmodifieringstekniken CRISPR/Cas9. Den nya potatisen kan komma att ersätta gmo-potatisen Amflora som stoppades i EU 2012.

– Det är första gången CRISPR/Cas9-tekniken använts på det här sättet, säger forskaren Mariette Andersson vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp.

De små färskpotatisarna som hon gräver upp ur krukan kan ersätta den hårt kritiserade gmo-potatisen som stoppades i EU 2012.

Vanligtvis innehåller potatis två typer av stärkelse: amylos och amylopektin.

Men Mariette Anderssons forskargrupp har med hjälp av den så kallade gensaxen CRISPR/Cas9 stängt av den gen som ger upphov till amylos. Det innebär att den här potatisen innehåller nästan 100 procent amylopektin, vilket efterfrågas av livsmedelsindustrin som tillsats i maten. Amylopektin används främst som konsistensgivare.

På 1990-talet utvecklades potatissorten Amflora, som hade samma egenskap. Forskare hade då blockerat genen som ger upphov till amylos genom att introducera främmade gener. Det innebar att Amflora klassades som en gmo-potatis.

Det utbredda gmo-motståndet bland både politiker och miljöorganisationer gjorde att odlingen av Amflora stoppades i EU 2012. Det fanns en oro för att odling av Amflora skulle kunna vara skadlig för miljön.

Den nya potatisen som nu odlas i Alnarp i Skåne, har fått samma egenskap som den gamla Amflorapotatisen. Men eftersom forskarna använt den nya genmodifieringstekniken CRISPR/Cas9 på ett sätt som gör att inga främmande gener blir kvar, klassas den inte som gmo och därför krävs heller inga särskilda gmo-tillstånd för odling.

Så här slipper man problemen och diskussionen om gmo?

– I det här fallet ja, säger Mariette Andersson.


Ref. Plant Cell Rep DOI 10.1007/s00299-016-2062-3