Hög tid för FN:s barnkonvention

5:54 min

Det är 26 år sedan FN:s barnkonvention ratificerades av Sverige och nu vill regeringen att den ska bli svensk lag. Ett utredningsförslag har varit ute på remiss och idag är sista svarsdagen. Samtal med Magnus Jägerskog, generalsekreterare på BRIS, som länge har velat se att barnkonventionen blir lag.