Rödgröna väljare vill inte ha blocköverskridande regering

De rödgröna väljarna är inte så intresserade av att bilda en blocköverskridande regering. Bara var fjärde rödgrön sympatisör gillar idén, visar en undersökning som Novus gjort för Ekot.

Undersökningen utgår från ett scenario där valresultatet varken ger de rödgröna eller Alliansen majoritet, ett scenario som politiska bedömare anser som det mest sannolika efter valet 2018.

Bara 25 procent av de rödgröna väljarna kan tänka sig att regera tillsammans med borgerliga partier.

Den senaste tiden har en samregering över blockgränsen diskuterats, sedan Liberalernas Jan Björklund sa att han hellre ser en alliansregering tillsammans med Socialdemokraterna än en alliansregering som måste stödja sig på SD.

– Det finns tre alternativ. Det ena är att Alliansen samarbetar med SD, det vill inte jag. Det andra är att man har en decemberöverenskommelse. Det tycker jag är en dålig erfarenhet, det har gett Vänsterpartiet alldeles för mycket inflytande. Då återstår egentligen, om vi vill utesluta de två partierna på ytterkanterna, att partierna där emellan samarbetar mer, sa Jan Björklund för en vecka sedan.

Öppningen från Björklund välkomnades av statsminister Stefan Löfven. Men Ekots Novusmätning visar att de rödgröna väljarna inte alls är pigga på en blocköverskridande regering, i alla fall inte om Moderaterna är med. Som opinionsläget ser ut i dag, behövs M för att kunna bilda en rödblå majoritetsregering.

Över hälften av de rödgröna väljarna, 54 procent, vill hellre fortsätta att regera i minoritet utan borgerliga partier, framför att bilda en regering över blockgränsen.

De allra flesta vill ha en fortsatt rödgrön regering där S och MP sitter på taburetterna och stödjer sig på V i riksdagen. Var sjätte föredrar en ren socialdemokratisk minoritetsregering, inte oväntat är det framför allt S-sympatisörer som gillar den idén bäst.

FOTNOT: Ekot har uppdaterat artikeln av följande skäl: i en första version jämfördes inställningen till blocköverskridande samarbete bland de rödgröna partiernas sympatisörer med sympatisörer till allianspartierna. Jämförelsen var inte metodmässigt lämplig, eftersom de båda grupperna ställdes inför olika svarsalternativ. Formuleringar som innehåller jämförelser mellan de båda blockens sympatisörer har därför tagits bort.

Det finns dock inget hinder för att uttala sig om opinionen inom respektive grupp. Den övergripande rubriken "Rödgröna väljare vill inte ha blocköverskridande regering" är därför oförändrad och har stöd i den här redovisade Novus-mätningen.