Syratippen Lyckan kan laka föroreningar i tusen år

1:59 min

I ett friluftsområde i Hallstahammar ligger syratippen Lyckan som innehåller 90 000 kubikmeter avfall med tungmetaller som nickel och zink från trådtillverkningens storhetstid. Tippen har högsta riskklass.

Att avfallet bara täcks av ett tunt jordlager, kan innebära risker.

– Vistas det barn här som äter direkt av avfallet så skulle det kunna utgöra en direkt akut toxisk risk för barn, säger Thomas Norrman som är miljöinspektör i Hallstahammar.

Han visar vidare på det omkring en hektar stora området där det ligger 90 000 kubikmeter metallhydroxidslam.

– Sommartid när det blir torrt så blir det halvmeter breda slukhål, och då kan man titta direkt ned i det här litet rödfärgade avfallet.

Men det är inte avspärrat?

– Nej, det är inte avspärrat nu. Det som är utpekat när det gäller risker är att nederbörd rinner genom det här avfallet och lakar ut till omgivningen. I den södra delen har man sett att det läcker ut tungmetaller, nickel och zink framförallt.

– Det rinner mot avvattnande diken och det finns en teoretisk risk att det till slut når Kolbäcksån. Och enligt studier räknar man med att utlakningen kommer att fortgå under minst 1 000 år innan alla föroreningar har lakat ut, om man inte täcker in eller gör åtgärder som motverkar den här spridningen, säger Thomas Norrman.

Det är inte så svårt att peka på vilka åtgärder som behövs, det är värre att bestämma vem eller vilka som ska stå för dem.

När det gäller syratippen i Hallstahammar så pågår sedan flera år en ansvarsutredning med olika företag inblandade. För som i så många andra fall har det gått flera årtionden sedan dumpningen, och det är svårt att fastställa vem eller vilka som nu ska räknas som ansvariga.

Själva marken ägs av Hallstahammars kommun, som liksom många andra kommuner i brukslänet Västmanland, hade en välvillig inställning till de stora företagen.

Därför gick det bra att dumpa betsyror från trådtillverkningen på kommunens mark. Men nu - 40 år senare - är inställningen en annan. Men det kan finnas nya användningsområden.

– Man uttrycker ett intresse för att nyttja ytan för idrottsaktiviteter och liknande. Nyligen fick jag en förfrågan från en cykelförening, man var intresserade av att ha spår för mountainbike. Men det är kanske inte det lämpligaste i nuläget, innan man vidtagit åtgärder för att täcka in avfallet, säger miljöinspektör Thomas Norrman.