Läraren viktig för att förhindra mobbning

1:38 min

Lärarens agerande i klassrummet har stor betydelse för elevers motivation att ingripa mot mobbning. När elever är passiva åskådare eller medhjälpare till mobbning beror det ofta på en konfliktfylld lärar-elev-situation. Det visar en ny studie som psykologen Tomas Jungert har publicerat.

– Man vet väldigt mycket om att de som utsätts för mobbning far väldigt illa, säger Tomas Jungert.

– Det har gjorts väldigt mycket forskning om vad det leder till för konsekvenser på kort och lång sikt och att det är ett stort problem. Det har också gjorts mycket forskning om varför många står och hejar på mobbaren eller blir passiva åskådare. Det nya här är att vi har fokuserat på motivation att hjälpa och försvara ett mobbningsoffer.

– Den här studien visar att inre motivation att hjälpa ett mobbningsoffer också leder till att en elev försöker gå in och ingripa.

Genom intervjuer med över 400 skolbarn i åldern 11-15 år har Tomas Jungert och hans forskarkollegor fått fram samband mellan det sätt som läraren agerar i klassrummet och elevernas förmåga och vilja att gripa in mot mobbning.

– Varma, nära relationer verkar vara att föredra framför de här stränga, konfliktfyllda relationerna, säger Tomas Jungert.

Forskarna har kommit fram till att man når bättre resultat med inre motivation än om elever tror att man ska hjälpa mobbningsoffer för att få beröm.

– Har man en önskan att bli populär, beundrad och omtyckt på skolgården, så är det större risk att gå in och hjälpa ett mobbningsoffer. Då är det lättare att liera sig med mobbarna.

Många lärare förstår redan det här, tror Tomas Jungert, men tycker ändå att det är viktigt att skolorna tar till sig den här nya kunskapen.

– När elever uppfattar en lärare som sträng och har mycket elever, så är det någonting som ibland förs fram som något positivt: "ordning och reda – här ska eleverna sitta tysta och göra exakt som de blir tillsagda och följa regler".

– Men det leder inte till något positivt på skolgården verkar det som, säger Tomas Jungert.