Klartecken för Botniabanan

Regeringen beslutade idag om fortsatt utbyggnad av järnvägen Botniabanan på tre delsträckor mellan Kramfors och Örnsköldsvik.
Beslutet berör inte de kontroversiella delarna av banan mellan Husum och Umeå där man diskuterar olika sträckningar. Diskussionen gäller framför allt Umeälvens delta som är ett viktigt fågelskyddsområde. Ornitologer anser att området skulle skadas om det delas av Botniabanan. Miljöprövningen i den delen pågår fortfarande i regeringskansliet.