Unga amerikaner föredrar att läsa nyheter framför att se dem

En ny studie från PEW Research Center visar att unga amerikaner tycks föredra att läsa nyheter framför att se dem som rörlig bild. Något överraskande för alla som trott att rörlig bild är det som gäller för att nå unga målgrupper - vilket många medier satsar mycket på.

”När det kommer till teknikens påverkan på amerikanska unga är läsningen inte död – åtminstone inte nyhetsläsningen.” Så formulerar sig Amy Mitchell, director of journalism research vid PEW Research Center, i sin artikel om den senaste studien.

I en enkätundersökning som PEW gjort under perioden 12 januari till 8 februari 2016, och presenterade 6 oktober, har de funnit att även om de flesta amerikaner säger sig föredra att se nyheter på tv så gäller detta främst den äldre delen av befolkningen. I ålderskategorin 50-64 föredrog 52 procent att se nyheter, i åldern 65+ svarade 58 procent att de föredrar tv. 

Bland de unga däremot, i ålderskategorin 18-29, svarade 42 procent av de tillfrågade att de föredrar att läsa nyheter, jämfört med 38 procent som föredrog att se på nyheter och 19 procent som sade sig föredra att höra nyheterna. Dessa siffror gäller "läsa", "se" och "höra" såväl online som traditionellt (tv, papper, radio) och studien har även jämfört hur intresset skiljer sig mellan traditionella- och onlinemedier. Inte överraskande har de unga nyhetskonsumenterna flyttat sig allt mer online.