EKOTS LÖRDAGSINTERVJU

Wallström försvarar valet av ny FN-generalsekreterare – trots homofobrykten

57 min

Flera kvinnogrupper och hbtq-grupper runt om i världen har uttryckt besvikelse efter valet av ny generalsekreterare i FN. António Gutteres anklagas för att vara homofob och för att ha motarbetat liberalare abortlagar under sin tid som premiärminister i Portugal. Sveriges utrikesminister Margot Wallström tror ändå att Gutteres är ett bra val.

– Jag har sett de här uppgifterna och jag tycker att det bara är han själv som kan svara på om han fortfarande står fast vid några av de här ställningstagandena eller uttalandena. Jag har ju sett honom in action när det gäller att arbeta med den svåra flyktingfrågan., säger Margot Wallström. 

FN:s nye generalsekreterare António Gutteres har hyllats av många just för sitt nuvarande arbete som FN:s flyktingkommissarie. Men samtidigt är kvinnoorganisationer och hbtq-grupper runt om i världen besvikna på att han nu valts till generalsekreterare. Anledningen är att Gutteres under sin politiska karriär i Portugal aktivt gick emot en mildring av abortlagen som bara tillät abort efter våldtäkt eller om graviditeten riskerade kvinnans liv.
Han ska också ha gjort uttalanden om att homosexualitet är att betrakta som en störning.

Sveriges utrikesminister Margot Wallström tror inte att hans politiska historia är en belastning i dag.

– Jag utgår ifrån att han kommer att konfronteras med det här, frågor som just står på FN:s dagordning och finns i FN-stadgan. Och som sagt, jag kan inte annat än utgå ifrån att han ska respektera det.

– Jag tycker dessutom att hans "mission statement", alltså hans avsikter med det här uppdraget, var väldigt finns formulerat, för han sa att han ska stå på de sårbaras sida. Gör man det måste det också innebära att man står upp för rättigheterna hos de som drabbas av våld, diskriminering och hot, som till exempel hbtq-personer, säger Margot Wallström.