Höjd vaksamhet på bron

Efter terrordåden i London igår har också beredskapen i Köpenhamn höjts. En islamistisk grupp som har tagit på sig skulden för attentatet i London, har pekat ut Danmark som ett tänkbart nästa mål. Även på Öresundsbron har man därför nu vidtagit åtgärder.

- Vi har på order av den danska polisen vidtagit samma åtgärder som efter bombningarna i Madrid, nämlligen skärps övervakningen. Våra trafikledare, trafikassistenter ska hålla ögonen öppna, säger Ulla Eilersen, säkerhetschef på Öresundsbron.

Efter att Danmark pekades ut som ett möjligt nästa terrormål har vaksamheten höjts, framför allt på bussar, tåg, Metron och flygplatser, men också alltså på bron.

Det finns inget direkt hot mot Öresundsbron. Men eftersom bron ligger i regionen måste man se allvarligt på situationen, säger Ulla Eilersen.