Lund

Tältar för fler studieplatser i Lund

4:21 min

I Lund har mer än två av tre studenter inte någonstans att plugga. Studentkårerna vill se fler studieplatser, och tältar nu i Lundagård för att markera mot universitetet.

Utanför AF-borgen i Lundagård har två partytält rests, och på ett av dem hänger en banderoll: "Extra studieplatser (och kaffe)". Bakom initiativet står Lunds universitets studentkårer.

I dag släppte kårerna en rapport som visar att antalet studieplatser i Lund inte på långa vägar är lika stort som antalet studenter. Enligt rapporten saknar 76 procent studieplatser.
– Detta tycker vi är ett stort problem, och det vi vill på ett lite humoristiskt sätt belysa, säger Björn Sanders, ordförande i Lunds universitets studentkårer.

Inne i tältet sitter ett gäng studenter som trots höstkylan har bestämt sig för att plugga utomhus i dag. En av dem är Ronja, som läser religionshistoria:

Uppe på SOL (språk- och litteraturcentrum) finns studieplatser, men de är inte så många och de som finns är ofta upptagna av studenter från andra fakulteter. Så det behövs fler.

Björn Sanders menar att det saknas både enskilda studieplatser och platser för grupparbeten.

– Jag tror att om man sitter hemma och pluggar blir det ofta bullriga miljöer, när man vill sitta själv och läsa till tentor behöver man tystare miljöer. Också det här med grupparbeten, det är ganska svårt att hitta. Man behöver kanske en whiteboardtavla eller liknande.

Enligt studentkårerna är det stor skillnad på hur många studieplatser de olika fakulteterna erbjuder.

– De som har det absolut sämst är ekonomihögskolan, där 89 procent av studenterna inte har någonstans att plugga. De som har det bäst är LTH, Lunds tekniska högskola, där det är 56 procent täckning, säger Björn Sanders.

Men är bristen på studieplatser något nytt?
– Nej, det tror vi nog inte är något nytt. Men det är en fråga som uppenbarligen inte har lösts tillräckligt väl. Vi förstår att det är en svår fråga för universitetet, det tar mycket resurser. Men vi är också öppna för att man på kort sikt kan utöka öppettiderna på de befintliga studieplatserna, och bättre utnyttja de lokaler och rum som redan finns.