Fler anmäler att barn far illa

4:34 min

Antalet orosanmälningar kring barn och unga som far illa fortsätter att öka i Blekinge. Det beror på att BUP och skolan inte hinner arbeta förebyggande menar socialtjänsten i flera kommuner.

– Det gäller både små och stora barn, som råkat ut för våld i nära relationer eller bevittnat våld. Psykiatrin, skolan, barnomsorgen och polisen är de som anmäler till oss, säger Emma Stahre, enhetschef på utredningsenheten för barn inom Ronnebys socialförvaltning.

Det är inte den oroliga grannen?

– Nej, bara några få anmälningar kommer från privatpersoner, säger hon.

Orosanmälningarna ökade stort i hela landet efter det att åttaåriga Yara Alnajjar mördades av paret hon bodde hos i Karlskrona 2014.

Det fanns en oro för att missa att ett barn i ens närhet for illa. Socialtjänsterna runt om i Blekinge trodde då att de många anmälningarna skulle avta ju längre tiden gick, men så har det inte blivit.

Orosanmälningarna fortsätter att öka i hela länet och det är ytterst få som är onödiga, där socialtjänsten snabbt kan konstatera att det inte finns någon grund för orosanmälan.

Nedrustning av förebyggande
Att anmälningar ökar för varje år tror Ronnebys socialförvaltning beror på en allmän nedrustning av stöd till barn och unga.

– Det är väldigt många barn per kurator i skolorna. De här familjerna landar hos socialtjänsten, säger Emma Stahre.

I Karlskrona har anmälningarna tredubblats på fem år.

– De flesta anmälningar gäller mindre barn, föräldrar som fungerar dåligt på grund av psykisk ohälsa eller missbruk. De som anmäler är oftast skola och barnomsorg, säger Nina Bjelke, sektionschef för barn- och ungdomssektionen i Karlskrona kommun.

Omorganisation efter Yara
I fallet med Yara Alnajjar 2014 konstaterande Inspektionen för vård och omsorg, IVO, att flera missar gjordes i handläggningen av ärendet hos socialförvaltningen i Karlskrona.

Till exempel var det ingen som frågade flickan själv hur hon mådde. Hennes snabbt nedåtgående viktkurva slarvades bort och en orosanmälan upptäcktes först tio dagar efter att den hade kommit in. Då hade flickan mördats.

Efter den händelsen gjordes socialförvaltningen i Karlskrona om. I dag finns en mottagningsenhet som snabbt ska ta hand om ärenden som kommer in och man begränsar de fastanställdas arbetsbelastning till max elva ärenden, medan konsulterna får göra fler utredningar.