Polen vill inte samarbeta med granskare

1:57 min

Snart löper den tidsfristen ut för Polen att dra tillbaka en rad lagar som anses äventyra EU:s rättsstatsprinciper. Den polska regeringen har tidigare sagt sig vara öppen för kompromisser men vill nu avbryta samarbetet med en av de granskande instanserna.

Witold Waszczykowski, den polska utrikesministern, uttalade sig under helgen och sa att han och hans regering inte längre ser någon anledning till att samarbeta med Europarådets Venedigkommission. Det är den juridiska expertgrupp som granskar och ger råd vid konstitutionella kriser och konflikter i ett flertal länder i världen.

Polen har varit inne i en sådan grundlagskris i snart ett år, sedan den nya regeringen snabbt och dramatiskt ändrade reglerna för hur domare ska tillsättas och arbeta i landets författningsdomstol, den instans i det polska samhället som ska förhindra maktmissbruk av starka regeringar genom att pröva nya lagar och stoppa dem om de inte rimmar med grundlagen och de demokratiska principerna.

Både domstolen själv, den polska oppositionen, Europarådet och EU-kommissionen har protesterat kraftigt mot regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) agerande. EU har för första gången inlett en formel process för att granska och eventuellt straffa Polen om demokratin och rättsstaten inte respekteras av politikerna.

Men PiS-regeringen har hittills inte dragit tillbaka några lagar eller erkänt domstolens kritik. Marek Suski är parlamentsledamot för PiS.

– Vår regering respekterar visst utslag i författningsdomstolen. Det enda vi inte kan respektera är enskilda domare som agerar politiskt och i strid med de nya lagar vi har stiftat i parlamentet. Och det klandrar EU-kommissionen oss för, när vi i själva verket bara följer vår egen grundlag. Det kan inte få vara så. Vi är medlemmar i EU men än så länge är den suveräna staten Polen inte avskaffad så vitt jag vet, säger Marek Suski.