Stor polisinsats när påven kommer

4:08 min

Det väntas bli en av de största polisinsatserna i Skåne på senare tid när påven besöker Lund och Malmö i slutet av månaden.

– Vi tittar på allt som vi kan tänka oss, vilka aktörer som kan finnas som skulle kunna vilja göra någonting, säger Mats Karlsson, som är polismästare i Malmö, och den som ska se till att inget går snett när påven är på besök.

Jobbet inför besöket handlar om att bedöma hur många poliser som behövs och vilken kompetens som behövs bland poliserna.

– Vi tittar också på vilka andra åtgärder behövs i form av exempelvis staket. Det kan vara att vi stänger gator och svetsar igen brunnslock och sen väljer vi utifrån det vilka åtgärder vi vidtar, säger han.

Ordningsmakten kommer gå "all in" säkerhetsmässigt under de dagar som påven och de andra skyddspersonerna är här.

Mot bakgrund av att Sverige inte är ett katolskt land och att det är 27 år sedan en påve senast var här är det svårt att uppskatta hur många åskådare som kommer ta sig till Lund för att få en skymt av honom.