Tema: Polen – Ett år efter valet

20 min

Polen befinner sig i en turbulent tid med stora omsvängningar. Det har snart gått ett år sedan det nationalkonservativa partiet Lag och Rättvisa tog över makten och snabbt började genomföra drastiska lagändringar som fått mycket kritik både av den polska oppositionen och från omvärlden.

Inte minst har EU inlett en historisk granskning av om den polska regeringen bryter mot Eu:s grundvärderingar och principer om demokrati och rättsstat.

Hur har Polen förändrats efter ett år med det nationalkonservativa partiet Lag och Rättvisa vid makten?

Sveriges Radios korrespondent Thella Johnson rapporterar från ett Warszawa som kokar av politiska diskussioner. Vid hennes sida finns journalistkollegan Dorota Nygren från polska radion.

Hör röster från föräldrar om PiS-regeringens stora flaggskeppsreform, det nya barnbidraget. Hör hur regeringspartiet själva förklarar sitt trots mot EU och vad ekonomerna säger om deras politik. Och vad väljarna säger.