PFAS kartläggs i hela landet

I höst och vinter kommer Vattenmyndigheten tillsammans med landets länsstyrelser att kartlägga spridningen av PFAS i svenskt grundvatten.

Nu har det också beslutats vilka halter av PFAS som är för höga: Vid halter över 90 nanogram per liter vatten ska åtgärder vidtas.

PFAS är en grupp potentiellt giftiga ämnen som bryts ner mycket långsamt i naturen och koncentreras uppåt i näringskedjan. Det uppmärksammades första gången 2013, då man upptäckte att F17 i Kallinge hade läckt ut PFAS i Kallingebornas dricksvatten.