Styrelseordföranden för Västerås flygplats avgår

1:51 min

Efter misslyckandet med den nya flyglinjen till Helsingfors avgick i dag socialdemokraten Lena Söderberg från sitt uppdrag som styrelseordförande för det kommunägda flygplatsbolaget.

Styrelseledamöterna i flygplatsbolaget Nya Västerås Flygplats AB informerades om Söderbergs avgång på det sammanträde som bolagets styrelse höll i dag.

– Det är rimligt att styrelseordföranden avgår efter den förtroendekris som nu har uppstått för flygplatsbolagets styrelse, kommenterar kommunalrådet Magnus Edström (MP).

I somras beslutade flygplatsbolagets styrelse att godkänna ett avtal med flygbolaget Nextjet som innebar att bolaget skulle få drygt 70 miljoner kronor per år i ersättning för att starta en daglig flyglinje mellan Västerås och Helsingfors. Det beslutet togs utan att flygplatsbolagets ägare, kommunägda Västerås Stadshus AB, informerades.

– Kommunen ställdes inför fullbordat faktum och därför tvingades kommunstyrelsen att besluta om en utökad kreditram till flygplatsbolaget för att man skulle kunna klara av att fullfölja det här avtalet, berättar Magnus Edström.

Kommunstyrelsens ordförande Anders Teljebäck (S) har tidigare uttryckt kritik mot flygplatsbolagets styrelse för att den har fattat ett beslut om att ingå ett kostsamt avtal med flygbolaget Nextjet om flyglinjen till Helsingfors, utan att först konsultera bolagets ägare, det vill säga Västerås stad.

– Lena Söderberg och jag har fört ett samtal under en längre tid om när hon skulle avgå. Hon har själv uttryckt att hon har ett intresse av att hon vill avgå. Det här blev väl ett tillfälle att också ta ansvar för det som har hänt den senaste tiden, säger Anders Teljebäck till P4 Västmanland.

Flyglinjen startade för drygt en månad sedan. Men sedan dess har många av flygplanen lyft nästan tomma och operatören Nextjet har tvingats sätta in en mindre flygplanstyp än den som man först använde.

Flygningar mellan Västerås och Helsingfors fortsätter tills avtalet mellan flygplatsbolaget och Nextjet är avslutat.

Avgående styrelseordföranden Lena Söderberg säger i en kommentar att hon själv lämnat in sin begäran om entledigande från uppdraget.

Hon vill betona att det inte ligger någon schism bakom.