Kostnader för socialbidragen de lägsta på många år

1:46 min

Hela familjer har fått ett nytt sammanhang, säger socialdirektören om att det nu finns fler barn vars föräldrar inte längre behöver försörjningsstöd.

Socialdirektören Marica Gardell gläds åt trendbrottet, inte bara i regionens trängda ekonomiska läge utan på ett mänskligt plan.

 -Det är ju fantastiskt bra, säger Marica Gardell. Det handlar inte bara om pengarna utan också om att människor fått ett arbete, en egen inkomst ett sammanhang. Det påverkar också barn som har föräldrar som inte behöver söka stöd. Det är så att säga hela familjen som får ett helt annat sammanhang, säger Gardell.

Som prognosen ser ut nu kommer inte alla de pengar som budgeterats till försörjningstöd att gå åt i år. Det ser ungefär sju miljoner bättre ut än budgeterat. Men då har gått åt 58 miljoner i stöd till dem som annars inte skulle ha fått pengarna att räcka.

Från att ha ökat, ökat, ökat, ökat, varje år länge nu ser det plötsligt alltså ljusare ut. Det finns flera orsaker till att kostnaderna för försörjningsstöden inte följer den gamla lunken; en fortsatt god arbetsmarknad på Gotland, minskade barnkullar; inte lika många "unga vuxna" som kommer upp i ålder att kunna söka stöd, men också personal som jobbar med förändringsarbete, enligt Marica Gardell.