Sverige sneglar på tyskt lärlingssystem

2:02 min

För att förbättra integreringen av nyanlända flyktingar skulle Sverige behöva mer av de tyska arbetsgivarnas lärlingssystem. Det anser gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström.

– Det är framförallt när det gäller samarbetet med arbetsgivare och arbetsmarknaden som det svenska skolsystemet har mycket att lära av Tyskland. Det är ett bra sätt för elever att komma in på arbetsmarknaden, säger Anna Ekström.

Under förra året tog Tyskland emot flest antal flyktingar i Europa. Sverige kom att ta emot flest om man räknar per invånare. I dag vill länderna dra nytta av de goda erfarenheter man gjort under det gångna året när man står inför nästa utmaning – att slussa tusentals människor ut i utbildning och in på arbetsmarknaden.

Svenska regeringen införde ett snabbspår för de nyanlända med yrkesutbildning inom framförallt bristyrken för att ta till vara på yrkeskompetens. Personer erbjuds i dag vidareutbildning i samband med praktik. Flera exempel finns på att det fungerat bra och "snabbspår" är en modell som Tyskland skulle kunna ta efter.

– Den svenska modellen på snabbspår för flyktingar och som erbjuder både praktik och språkutbildning det tycker jag är en mycket intressant insats, säger Thomas Kaufmann, ekonomiska rådgivare vid den Europeiska kommissionen i Berlin.

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström tycker att svenska arbetsgivare skulle kunna bli bättre i sitt arbete med praktikplatser, för både elever och studenter. 

– Vi har ett ordentligt samarbete men det skulle kunna bli större och det skulle kunna bli mer. Och det skulle också kunna få en högre kvalitet. I Tyskland har man i min bedömning i alla fall ofta en väldigt hög kvalitet på den praktik som studenter och elever gör ute på arbetsplatserna.

Anna Ekström inväntar nu den statliga gymnasieutredningen som kommer inom ett par veckor med konkreta utbildningsförslag för nyanlända. Men redan i dag går det att säga att den som saknar en gymnasieutbildning den har svårt att få ett jobb.

– Generellt så är det svårt att få ett jobb om man inte har en gymnasieutbildning. Det gäller även de som är födda i Sverige, säger generaldirektör på Arbetsförmedlingen Mikael Sjöberg.