Ystad

Tuff resa att klara sig utan hyrsjuksköterskor

3:56 min

Region Skåne ska begränsa beroendet av inhyrd personal i vården. Nu har arbetet med det i gång. På Lasarettet i Ystad är det sedan en dryg månad tillbaka stopp för att ta in hyrsjuksköterskor på medicinkliniken.

Det är en vinst på sikt, men det är en tuff resa, säger Morten Ljungdahl, verksamhetschef för akutmottagningarna i Ystad och Kristianstad och för medicin i Ystad.

– Det har varit oerhört tufft, och det har krävt oerhört av befintlig personal som har varit på plats. Det har krävt oerhört mycket av de chefer vi har på plats också, att de hela tiden ska jobba med frågorna kring bemanningen.

Anette Friberg och Eva Malmberg är två av sjuksköterskorna som arbetar på hjärtintensiven på Lasarettet i Ystad.
De delar verksamhetschefens bild av att övergången är tuff. Stoppet har märkts av, särskilt nattetid, då tidigare flera pass täckts av just bemanningssjuksköterskor, säger de.

Nu får vi själva försöka stuva om vårt schema och täcka nätter, vilket har varit ganska problematiskt, många mår väldigt dåligt av detta.

– Det är ju jätteont om sjuksköterskor, så det är ju vi själva som har fått gå in täcka upp de vakanta passen, vi har fått jobba dubbla pass och vi har fått ta extra pass och vi har blivit beordrade att jobba extra pass, säger Eva Malmberg.

Eva Malmberg och Anette Friberg tycker att hyrstoppet kom väl plötsligt, samtidigt som de tror att det i förlängningen är bra med ordinarie personal i vården.

Det var för ungefär ett år sedan som först personalnämnden och sedan regionstyrelsen i Region Skåne fattade beslut om en strategi för att begränsa beroendet av bemanningsföretag inom vården.

Istället är målet att på sikt klara grundbemanningen med egen anställd personal, inte minst för att få bättre kontinuitet i vården. Under 2015 kostade inhyrd personal inom regionens sjukvård i totalt cirka 364 miljoner kronor.

På Lasarettet i Ystad har man sedan första januari haft stopp för hyrsjuksköterskor på akutkliniken och sedan ungefär en månad tillbaka alltså även på medicinkliniken, säger verksamhetschefen Morten Ljungdahl.

För att mildra effekten på medicinkliniken i Ystad har man låtit läget med sommarvårdplatser vara kvar även nu på hösten - med 54 vårdplatser istället för de 69 platser som man egentligen vill ha.

Monika Söderholm, områdeschef för akutmottagningarna i Ystad och Kristianst och för medicin i Ystad, jobbar nu med att rekrytera fler sjuksköterskor, som framför allt kan jobba natt.

– För att kunna öppna avdelning 4 så kräver vi nog ungefär en 4-5 sjuksköterskor till. För att klara schemat på HIA behöver vi 2 sjuksköterskor till, säger hon.

Verksamhetschefen Morten Ljungdahl beskriver stoppet för bemanningssjuksköterskor lite som ett stålbad - men menar att man måste se vinsten på sikt.

Jag tror inte att det hade varit bra att dra ut på smärtan i detta och att man bara hade dragit det i långbänk. Vi har använt oerhört mycket resurser på hyrsjuksköterskor, jag tror det var 4.6 miljoner bara fram till juli månad, och de resurserna kan vi använda på egen personal, tycker jag.