P4 Västmanland tog tempen på Kolbäcksån - i brukens spår

30 min

Vi avslutade vår serie om de gamla bruken i Västmanland med att prata om Kolbäcksån - slutdestination för mycket av det avfall som bruken släppte ut under sin storhetstid. Hur mår ån idag och hur mycket föroreningar finns egentligen kvar?

I en direktsändning vid Kolbäcksån i Hallstahammar pratade vi med representanter från Hallstahammars kommun, Naturskyddsföreningen, Länsstyrelsen Västmanland och Kolbäcksåns vattenförbund.

De medverkande var Bengt Hultin och Christer Andersson från Naturskyddsföreningen, kommunalrådet Catarina Pettersson i Hallstahammar och Anders Tollin, ordförande i Kolbäckåns vattenförbund. Dessutom medverkade Ann-Charlotte Duvkär, chef för miljöenheten, och vattenhandläggare Johan Axnér, båda från Länsstyrelsen Västmanland.

Programledare på plats var Sofie Tejre och Monica Elfström.