Eskilstuna folkhögskola startar ny utbildning

2:45 min

En ettårig utbildning till elev- och lärarassistent startas i samarbete med Arbetsförmedlingen. Behov av arbetskraft inom pedagogiska yrken är stor i hela landet enligt prognoser från Arbetsförmedlingen.

Beslutet att starta utbildningen togs efter att regeringen i februari beslutade att folkhögskolor får starta yrkeskurser inom bristyrken. Den femte december drar utbildningen igång med deltagare från jobb- och utvecklingsgarantin, ett arbetsmarknadspolitiska program för personer som varit frånvarande från arbetsmarknaden under en längre tid.

Eskilstuna folkhögskola räknar med att anta 25 elever som alla kommer att erbjudas praktikplats på 50% av utbildningen genom ett samarbete med Eskilstuna kommun.

– En elev- och lärarassistent är en person som i första hand kommer stödja läraren i sin professionella insats i klassrummet, säger Williams Pereira, biträdande rektor på Eskilstuna folkhögskola.

Eleverna kommer att studera både pedagogik och psykologi på grundnivå.

– Men det är inte meningen att elevassistenten ska bli pedagog men den ska ha en förståelse och en insikt vad pedagogik är för någonting, säger Williams Pereira.

Samma tanke har man kring psykologistudierna, så att läraren ska kunna få stöd.

– Lärarassistenten ska stödja läraren i det administrativa arbetet, något som efterfrågas inte bara från lärare utan också de fackliga organisationerna, säger Willams Pereira.

Allen Ustamujic, sektionschef Arbetsförmedlingen, tror att den ettåriga utbildningen står sig på arbetsmarknaden i Eskilstuna.

– Det finns ett stort lokalt behov inom skolan. Efterfrågan av fler vuxna i skolan har påtalats många gånger.

Hur viktig är praktiken i utbildningen?

– Den tror jag är väldigt viktigt. Det är viktigt att påtala att arbetsgivarna är med i utbildningsprocessen, vilket jag tror kommer underlätta för deltagarna att få jobb, säger Allen Ustamujic.