Kronoberg

Blås- och stråkinstrument minst populära bland barn

0:57 min

Allt färre barn är intresserade av att spela instrument som klarinett och cello i länets musikskolor. Enligt P4 Kronobergs kartläggning är blåsinstrument och stråkinstrument minst populära.

Gitarr och piano verkar vara de instrument som går bäst hem hos ungdomar. Klarinett, cello och saxofon däremot är det få som vill spela. I exempelvis Alvesta var det bara en elev som valde att spela trombon medan 60 elever ville spela gitarr.

Det har med många faktorer att göra, bland annat det moderna samhällets exponering och medias inflytande, säger Jon Stavert som är tillförordnad musikskolechef i Alvesta.

Elvaåriga Noah går i fyran på Kvarndammsskolan i Hovmantorp. Han valde att spela cello trots att det inte är speciellt populärt.

– Jag tycker att det roligt att spela cello. Det är svårt när man inte kan, men sen blir det lätt.

Jon Stavert tycker att barn och ungdomar ser på musik på ett annat sätt. För dem är den som gör musiken och vad det är för musik mindre viktigt än att den är bra.

Det är ett stort jobb framför oss. Vi gör skolbesök med de instrument vi vill pusha uppåt, för det handlar mycket om att kunna sälja de på ett bra sätt, förklarar Jon Stavert.

Susanne Rydén som är orkesterledare för Musica Vitae och ser kritiskt på det minskade urvalet.

– När traditionen att spela blåsinstrument minskar här så blir det problem i slutändan. Behovet av de här instrumenten finns och i alla genrer, säger Susanne Rydén.