Färdplan för fredsprocessen i Ukraina

1:34 min

En färdplan för fredsprocessen i Ukraina, det var det mest konkreta resultatet som förbundskansler Merkel och hennes franske kollega i natt kunde presentera efter krismötet om Ukraina och Syrien i Berlin.

Vid mötet riktades också skarp kritik mot Rysslands roll i Syrien. President Putin fick igår höra tydliga och hårda ord om det ryska agerandet i Syrien, som enligt både Merkel och Frankrikes Francois Hollande innehåller inslag av krigsbrott.

Den massiva bombarderingen av Aleppo är fruktansvärd och omänsklig, det går inte att skilja på terrorister och civila, sa Merkel och underströk att det urskiljningslösa våldet omöjliggör en politisk process.

Nu står hoppet till att Putin håller sitt löfte att förlänga det utlovade vapenstilleståndet som ursprungligen skulle gälla åtta timmar i dag, så att konvojer med nödhjälp kan komma in och människor kan ta sig ut från den belägrade delen av stan.

I Ukraina-frågan, som var huvudtemat för mötet i den så kallade Normandiegruppen - Ryssland, Ukraina, Tyskland och Frankrike, handlade det också bara om minimala framsteg. Här ska en färdplan upprättas för att konkretisera och bestämma ordningen för aktiviteterna i den fredsplan som redan antagits men som har kört fast.

Dagligen bryter såväl ukrainska styrkor som de ryskstödda separatisterna i östra Ukraina en överenskommen vapenvila.

I november ska utrikesministrarna i de fyra länderna har utarbetat en plan för tillbakadragandet av militära styrkor, den politiska processen och hur man ska lösa humanitära frågor som fångutväxling.