Malins egna ord om missen som kostade henne barnet

5:11 min

Malin har förlorat rätten att vara förälder till sin son Sam efter nästan fyra år. Anledningen är att socialförvaltningen i Örebro hävdade att det inte behövdes någon närståendeadoption eftersom Malin och hennes dåvarande partner var gifta.

- Han är en del av mitt liv och jag en del av hans. Han förlorar ju en förälder, säger Malin. Det är inte rättvist, oavsett vad domaren säger.

Malin och hennes förra fru fick barn 2013 efter en egen insemination, från en privat spermadonator.

När kvinnorna fått barnet besökte de socialkontoret i Örebro. De hade med sig donatorns personuppgifter, och en bekräftelse från honom att han var biologisk far till barnen, men att han hade för avsikt att avsäga sig faderskapet.

Både kvinnorna och donatorn var överens om att genomföra en närståendeadoption.

Men socialförvaltningen meddelande då att det inte var nödvändigt, eftersom de var gifta.

– Först litade vi ju på socialförvaltningen, och vi var ju mest glada att det gått så lätt till, säger Malin.

Nu är kvinnorna skilda och är inte överens om vårdnaden av barnet, så Örebro tingsrätt har dömt i målet. Kvinnan som inte burit barnet är inte längre förälder enligt den domen.

Men tingsrätten hade inget val. Däremot om en närståendeadoption hade genomförts, som kvinnorna ville göra, men som socialförvaltningen sa inte behövdes, då hade de omfattats av reglerna i Föräldrabalken.

I stället hade föräldraskapet registrerats felaktigt och därmed står föräldern och barnet helt utan rättsligt skydd.

– Fel händer ju, men det ska inte få hända. De ska kunna sitt jobb, säger Malin.

Susanne Bergström, socialchef i Örebro, medger utan omsvep att man gjort fel och att man nu gjort en lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg.

- Jag kommer aldrig att sluta kämpa för Sam, säger Malin med gråten i rösten.