Här tar vildvuxna träd tar över fäboden

2:05 min

Fäbodarna i Dalarna växer igen när det inte längre finns djur som betar bort gräs och sly. Det oroar skogskonsulenten Maria Nilsson eftersom det ofta finns kulturlämningar i fäboden.

– Så här är det i nästan alla fäbodar i Älvdalen och hela Dalarna. Det växer igen och man ser inte var man är någonstans, berättar Maria Nilsson och blickar ut över fäboden Dåråberg.

Hon arbetar som skogskonsulent på Skogsstyrelsen och oroar sig när gräs, träd och sly tar över. Förr gick djuren här och betade men så ser det inte ut i många fäbodar idag. 

– Det är synd eftersom det finns många kulturlämningar och fornlämningar i fäboden, säger Maria Nilsson.