För lång svarstid på SOS Alarm

1:09 min

Från att ha varit långsammast i landet på att svara i telefonen är SOS Alarm i Värmland nu ofta snabbast. Trots att de har kortat sina svarstider det senaste året, klarar man ändå inte rekommendationen på 8 sekunder.

– Vi är inte på målet när det gäller varken svarstider eller handläggningstider, men trenden är klart positiv. Vi har gått ner från cirka 14 sekunder till 10 de senaste åren, säger Anders Larsson, platschef på SOS Alarm i Karlstad.

Tiden det tar innan en operatör svarar på 112-samtal är den första delen i larmkedjan och är mycket viktig för hur snabbt en nödställd kan få rätt hjälp.

För några år sedan införde SOS Alarm ett nytt system, där operatörer från hela landet svarar, oavsett varifrån samtalet kommer. Sedan det nya systemet infördes har värmlands svarstider gått från att vara de längsta i landet till att vara de kortaste i landet.

Trots att svarstiden blivit kortare tar det längre tid att larma ut räddningstjänsten. Dels på grund av att operatören har sämre lokalkännedom. Enligt räddningsledare Johnny Hjalmarsson i Arvika, kan det leda till stora konsekvenser.

– Den tiden ska vara så kort som möjligt, det vill ju alla parter och framförallt den som söker hjälp. Det värsta scenariot är om du har en livshotande situation, en drunkning eller någon som är inne i en byggnad som brinner, där har vi ju sekunder som kan rädda liv, säger Johnny Hjalmarsson räddningsledare vid räddningstjänsten i Arvika.

För att SOS ska få rätt position måste inringaren vara tydlig med var den befinner sig. Språkbrister och dialekter ställa till det, speciellt om SOS-operatören sitter i en annan del av landet. 

– Det får inte gå för fort heller, operatörens information måste vara helt riktig så att vi kommer på rätt ställe, säger Johnny Hjalmarsson.