Härnösand öppnar famnen för ny strid om värnpliktiga

2:44 min

Härnösand är den enda orten i länet som idag har någon större militär verksamhet. Nu hoppas både kommendörkapten Ronald Forsberg och kommunalråd Fred Nilsson (S) på en ny värnplikt som kan tvinga ungdomar till Härnösand.

Regeringen har givit en ny svensk värnplikt ett snabbspår. I höst har en utredning presenterats för försvarsminister Peter Hultqvist (S) och den är ute på remiss till den 30 januari 2017. I vår kan riksdagen fatta beslut och en ny svensk värnplikt kan finnas på plats 2018.

I striden om minst 4.000 män och kvinnor som försvaret säger sig behöva de första åren med den nya modellen finns Härnösand med i allra högsta grad. Kommendörkapten Ronald Forsberg, chef för Västernorrlandsgruppen, kan snabbt ställa om lokalerna och släppa in 140 personer, både män och kvinnor, och han ser fram emot att plikt, dvs tvång, blir den nya ordningen.

- Vi måste ju då utökas personalmässigt och det blir mer liv och rörelse.

Dagens modell med frivillighet har inte fungerat för försvaret. Det har varit svårt att bygga en kontinuitet när de unga männen och kvinnorna plötsligt hoppar av och just det här året finns inte ens den militära grundutbildningen i Härnösand. En konsekvens av ett centralt misstag och avhopp. I stället sker grundutbildningen nu i Östersund men planeras åter för Härnösand nästa år.

Det snabba förväntade beslutet om ny värnplikt innebär att både militärer och politiker är på tårna för att få en del av kakan. Avväganden ska göras både utifrån var i landet försvaret behöver sina rekryter men skäl som tillgång på bostäder för officerare, arbetsmarknadspolitik och utveckling utanför storstäderna är också viktiga. Men hur strategierna smids är tämligen okänt för de lokala aktörerna.

- Det är tyst även för oss, men jag pratar ju med min chef i Boden som för det vidare till högkvarteret. Och vi har ett upptagningsområde som är halva Sverige, säger Roland Forsberg.

I kommunhuset i Härnösand finns kommunalrådet Fred Nilsson (S).

- Det ligger väldigt rätt för Härnösand att få en sådan här utbildning, säger han.

Vad ser du kommer att hända om 140 värnpliktiga kommer varje år till Härnösand och med dessa följer ju utbildande officerare och deras familjer?

- Kommunen kommer att se till att det finns lokaler och annat för militären. Och vi ser ingen gräns vid 140 värnpliktiga, det kan bli många fler, säger Fred Nilsson.