Linköping vs Norrköping

Norrköping är roligare än Linköping

1:25 min

Linköping presterar bättre i 16 av 19 undersökningar – men de tre där Norrköping slår Linköping rör sig alla i samma område. Det handlar om kultur, idrott och nöjesliv.

Christian Gustavsson är moderat oppositionsråd i Linköping och han håller med om att Norrköping är en roligare stad än Linköping.

- Vi har lite olika syn tror jag. Vi sätter vardag före fest och min bild är att i Norrköping sätter man ibland fest före vardag. Man lägger ganska stora resurser på såndat som inte är grunduppdraget, utan på sådant som är kul. Det blir lite bröd och skådespel åt folket ibland, säger Christian Gustavsson.

Lars Stjernkvist är ordförande för kommunstyrelsen i Norrköping. Han håller inte med om att satsningar på kultur och nöjen kan vara negativt.

– Just nu jobbar femhundra människor yrkesmässigt med musik i Norrköping. Det är inte bröd och skådespel, det är försörjning. Dessutom inom en bransch som är en av Sveriges mest framgångsrika exportverksamheter och som dessutom expanderar kraftigt, säger Lars Stjernkvist.

I takt med att kommunikationerna blir bättre och människor kommer att bo och arbeta på olika orter i högre utsträckning att Norrköping kommer ha ett försprång tror Lars Stjernkvist.

– Den här vackra staden och rika kulturlivet, de sakerna har varit viktigt historiskt, de kommer att bli ännu viktigare i framtiden när människor kan välja var de vill bo, säger Lars Stjernkvist.

Christian Gustavsson lyfter också att det är en styrka för länet att städerna är olika.

– Norrköping gör en massa saker som jag tycker att man ska vara tacksam över som östgöte därför att man kan åka dit och få del av det här utbudet. Bråvallafestivalen är ju inte bara bra för Norrköping, Bråvallafestivalen är ju bra för hela Östergötland.