Försäkringskassan i Torsby utvecklar nya arbetsmetoder

3:30 min

En större lokal flexibilitet för de anställda på försäkringskassan håller nu på att utvecklas på försäkringskassan i Torsby. Tanken är att personalen själva ska utveckla nya arbetssätt som passar för just deras enhet.

På två enheter på försäkringskassan, en i Göteborg och en i Torsby så plockar man bort all styrning som finns och utgår bara ifrån lagen. Tanken är att personalen istället själva ska få hitta vilket arbetssätt som funkar bäst för just deras enhet lokalt.

Det är forskarna Martin Fransson och Johan Quist vid centrum för tjänsteforskning på Karlstad Universitet som ligger bakom projektet. De har tidigare arbetat med Försäkringskassan och Skatteverket med projekt där de undersökt onödig efterfrågan. 

– Det sätt vi styr på är inspirerat i väldigt hög grad av industriell logik. Men tjänster är annorlunda och efter 30 års forskning på CTF och andra institutioner så har vi nu kunskap om hur tjänster bäst styrs, berättar Martin Fransson. 

I industrin så arbetar man på standardiserade sätt för att vara effektiva och för att slutresultatet ska bli likadant varje gång. I offentlig sektor kommer det in varierade behov och kunderna är med i processen och påverkar väldigt mycket förutsättningar för arbetet, menar Martin Fransson vid Centrum för tjänsteforskning.

Då måste man ha flexibilitet. Det kräver en helt annan logik när det gäller styrningen. Det kräver ett närmre ledarskap och det kräver större frihet för de som ska utföra arbetet, säger Martin Fransson.

På Försäkringskassan i Torsby håller man nu på att utveckla sina nya arbetsmetoder och Marie-Louise Löfvenholm på försäkringskassan tycker det är givande att få vara med i projektet.

– Vi är fortfarande styrda av lagar och regler. Det är mer arbetssätt och hur man gör vissa saker och hur det ska registreras som vi ändrar på. Det ger mer tid till det verkliga arbetet. Den största fördelen är att vi själva får vara med och påverka hur vi ska arbeta för att underlätta för kunden och för oss själva. Vi tror att vi kommer bli snabbare, enklare och att det blir mer rätt från början, berättar Marie-Louise Löfvenholm.

Martin Fransson vid Centrum för tjänsteforskning tycker det är kul att se engagemanget hos personalen. 

– Den glöd som uppstår och tron på att vi kan åstadkomma något tillsammans, det ger mycket glädje. Vi kan se att det här ger en bättre verksamhet, men det ger också ett ökat arbetsinnehåll och en glädje som jag tycker är väldigt påtaglig.