Utredning föreslås för oljedepå

Oljecisternerna bör flyttas bort från hamnen i Visby. Det anser Gottlandspartiet som överklagat ett beslut om ny utfart vid oljedepån i Visby till miljödomstolen.
OIjedepån står på attraktiv mark för Visby och därför finns det ingen anledning att förlänga avtalen för oljebolagen Shell och Preem, anser Gottlandspartiet. Möjligheten att flytta oljedepån till Cementa i Slite, bör istället utredas noga anser Gottlandspartiet. I Slite finns hamn som är klassad för bensinhantering och även cisterner som skulle kunna användas för oljedepå. Innan en opartisk utredning har tillsatts bör inget tillstånd ges anser Gottlandspartiet i sitt överklagande till miljödomstolen.