Facket: Stora pengar att spara med bättre arbetsmiljö

1:19 min

151 miljoner kronor kan sparas vad gäller sjukfrånvaro i kommuner och landsting i Värmland genom att investera i medarbetares hälsa och arbetsmiljö. Det hävdar fackförbundet Vision i en ny rapport.

– Vi vill med rapporten visa att det lönar sig med investeringar i medarbetares arbetsmiljö och hälsa, säger Jenny Andersson som är utredare på Vision.

Studien är gjord i samarbete med en doktorand på Stockholms Universitet. Arbetet baseras på forskning inom ekonomi med en ekonomisk modell som grund. Dels handlar det om direkta kostnader som sjuklön, men också indirekta, där ett uteblivet arbete kostar.

Visions rapport visar att sjukskrivningar kostar Sveriges kommuner, landsting och regioner totalt över 20 miljarder kronor - varje år. Många kommuner, landsting och regioner skulle kunna minska sina kostnader dramatiskt genom att få ner sjukfrånvaron.

Enligt Vision skulle det i Arvika kommun röra sig om 19 miljoner kronor, Grums sju och i Karlstad 48 miljoner.

– Torsby kommun är ett spännande exempel där politiker engagerat sig och satt medarbetarnas hälsa högt på dagordningen.