Äldre riskerar undernäring

13 min

Många äldre som bor hemma äter dåligt, så dåligt att de riskerar att bli undernärda. Hemtjänstpersonalen har ofta inte rätt utbildning eller tillräckligt med tid för att se till att maten blir uppäten.

Undernäring bland äldre som fortfarande bor hemma är ett problem som ökar. Yngve Gustafson är professor vid Umeå universitet, och har följt utvecklingen under lång tid.

– Om våra siffror för Västerbotten stämmer för hela landet handlar det om att 13 procent av alla över 80 år har en så allvarlig undernäring att dem riskerar att svälta ihjäl. Det är framförallt de som har hemtjänst och bor hemma. Antalet platser på äldreboenden har inte blivit fler, så  allt sjukare vårdas i hemmet och de har ofta komplexa näringsbehov på grund av sina sjukdomar och läkemedel.

Ett problem som Yngve Gustafson pekar på är att färre än hälften av landets kommuner har tillgång till en dietist.

Enligt Linda Johansson, fil dr på Jönköping university, som forskar kring ett hälsosamt åldrande, kan det finnas många orsaker till att antalet undernärda äldre ökar. I hennes forskning har hon senast undersökt sambandet mellan tandhälsan och näringsproblem.

– Vi kan se ett det finns ett väldigt starkt samband. Man behöver öppna munnen när någon inte äter och inte bara utgå från att man är äldre och sjuk och gammal, säger Linda Johansson.

Att det inte alltid finns tid att stanna vid hembesök hos de äldre har man tagit fasta på i Sundsvall och för några år sedan organiserade man om hemtjänsten. Åsa Swan, verksamhetsutvecklare i Sundsvall, berättar att de idag satsar på kontinuitet.

– Idag arbetar den kommunala hemtjänsten i mindre geografiska områden mot ett begränsat antal brukare. Det gör att en brukare idag möter i snitt tio medarbetare per månad.