Livstids fängelse för brutal dödsmisshandel i Bromma

En 33-årig man döms till livstids fängelse för den uppmärksammade dödsmisshandeln av kvinna i Bromma i Stockholm tidigare i år. Flera försvårande omständigheter drar upp straffvärdet för mord, enligt Solna tingsrätts dom.

Mordet skedde i början av juni i år i kvinnans lägenhet i Bromma i Stockholm. De två hade känt varandra en kortare tid, efter att träffats via Facebook.

Enligt domen överföll 33-åringen kvinnan med ett stort antal slag och sparkar riktade nästan enbart mot huvudet och halsen.

Tingsrätten skriver i ett pressmeddelande:

"Han utsatte kvinnan tämligen omgående för ett omfattande våld, främst mot huvudet. När hon blödde kraftigt larmade han 112. Tingsrätten anser att mannen redan under misshandeln måste ha förstått att risken var uppenbar att våldet kunde leda till hennes död."

Motivet uppges vara svartsjuka. Åklagaren yrkade på livstids fängelse under rättegången.

Solna tingsrätt anser att det faktum att mannen själv ringde 112 efter misshandeln är en förmildrande omständighet, men att syftet med samtalet kan haft andra syften än att rädda livet på kvinnan.

"Ett polisvittne har berättat om att mannen talat om hopp om strafflindring eftersom denne ringt efter hjälp och lagt kvinnan i framstupa sidoläge. Tingsrätten finner emellertid att mannen också kan ha känt sig desperat - vilket innehållet i larmsamtalet tyder på - när han insåg att risken var överhängande att kvinnan skulle dö", skriver tingsrätten.

33-åringen har erkänt vissa delar, men nekat till mord. Han anser att rubriceringen för dådet bör vara synnerligen grov misshandel och vållande till annans död.

Sammantaget finns det flera försvårande omständigheter som drar upp straffvärdet för mord, men inga förmildrande omständigheter, enligt Solna tingsrätts dom.

Innan dådet i juni hade kvinnan polisanmält mannen, som anhölls misstänkt för grov kvinnofridskränkning. Men ärendet lades ner i brist på bevis och mannen släpptes några dagar före han utförde dödsmisshandeln av kvinnan.

Riksåklagaren utreder nu om det var korrekt att lägga ner den misstänkta kvinnofridskränkning.

Utöver mord döms mannen även för misshandel, grov fridskränkning, olaga hot, förtal, skadegörelse, narkotikabrott och två dopningsbrott.

Han ska även betala 50 000 kronor var i skadestånd till fem av kvinnans anhöriga.

– Även om jag argumenterat för att bevisningen i vissa avseenden ska tolkas på annat sätt än vad tingsrätten gjort, så är det uppenbart att tingsrätten noga övervägt hur bevisningen ska värderas och motiverat detta på ett tydligt sätt. När det gäller de rent juridiska överväganden som har behövt göras så är jag och tingsrätten i princip helt överens, säger kammaråklagare Tobias Kudrén i en kommentar.

33-åringen dömdes 2005 till åtta års fängelse i hovrätten för grov misshandel av en man i Fagersta – ett dåd som skedde 2004. Ett par månader efter hovrättsdomen avled brottsoffret på sjukhus till följd av misshandeln.