Casandra och Sophia: Unga, gilla era kroppar!

3:19 min

Det handlar inte kroppsideal eller om du är smal eller inte, för Casandra och Sophia: Du ska tycka om din kropp – oavsett hur den ser ut.

– Många tror att det handlar om ett aktivt ställningstagande mot kroppsideal och det smala. Men egentligen handlar kroppspositivism om att den kroppen du har, den ska du vara noga med att ta hand om och tycka om som den är, säger Casandra Hallberg. 

– Det handlar även om mat och träning. Välmående över lag, att man umgås med folk man tycker om, man tränar och äter bra mat, säger Sophia Anderberg. 

Casandra och Sophia ser att det är väldigt vanligt att människor är missnöjda med hur de ser ut. 

– Det är vanligare att man är missnöjd med sin kropp än att man är nöjd med den, säger Casandra Hallberg. 

Casandra och Sophia driver företaget I am proud, där de jobbar förebyggande för att främja ungas psykiska hälsa kopplat till kroppsideal, vilket de gör framför allt via Instagram och föreläsningar. 

– Vi ska inte skapa några nya ideal. Det vi ska göra är att ge människor verktyg att tycka om sig själva. Vi ser faktiskt olika ut och det är okej, säger Casandra Hallberg. 

–Vi vill vara nyckeln till dörren så får de själva låsa upp och öppna.